สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔(สขร.)

06 ก.ย. 64