สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕(สขร.)

11 ก.ค. 65