สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๕(สขร.)

07 ต.ค. 65