สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายกุดแคน-เชื่อมตำบลตะโกทอง) บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒

15 ต.ค. 61

เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายกุดแคน-เชื่อมตำบลตะโกทอง) บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒