อบต.บ้านตาลดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

16 เม.ย. 64