อบต.บ้านตาล ได้รับแจ้ง ว่าน้ำใช้อุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ อบต.บ้านได้แก้ไขให้รถดับเพลิงส่งน้ำประปา หมู่บ้านโคกเพชร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของชาวบ้านตำบลบ้านตาล

16 เม.ย. 64