นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

22 เม.ย. 65

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เรื่องเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)