เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองอีหล่อ-กุ่มสูง) บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

17 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :