โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

11 มิ.ย. 67

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล นำโดยนายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล และกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านตาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล