โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

15 ต.ค. 61

ทาสีภายนอก-ภายในอาคาร พร้อมหลังคาพื้นที่รวม 1600 ตร.ม ตามแบบ อบต.บ้านตาลกำหนด