โครงการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ปี 2567

18 มิ.ย. 67

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์บริหารส่วนตำบลบ้านตาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ม.12เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ นายพลอง เทียวประสงค์ ที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2567