โครงการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มรายได้จากแหนมหมูใบตอง

19 ม.ค. 65

โครงการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มรายได้จากแหนมหมูใบตอง

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

โครงการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มรายได้จากแหนมหมูใบตองให้แก่ชุมชน ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อให้มีช่องทางในการเพิ่มรายได้ อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์