โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ทำบุญวันพระ ตักบาตรกลางพรรษา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

22 ก.ย. 66
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ทำบุญวันพระ ตักบาตรกลางพรรษา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบางอำพันธ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด
+6