โครงการ เดิน – วิ่ง มอนิ่ง บึงอำพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

08 ธ.ค. 66
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้ดำเนินการจัดโครงการ เดิน – วิ่ง มอนิ่ง บึงอำพันธ์ เพื่อสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อในตำบลบ้านตาล และเป็นการเชิญชวนให้มาร่วมกันออกกำลังเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบึงอำพันธ์อีกด้วย