อบต. บ้านตาลดำเนินการประชุมรับฟังปัญหาและข้อมูลต่างๆกับคณะกรรมการพัฒนาบึงอำพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว

16 เม.ย. 64