ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ้านตาล

27 เม.ย. 64

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ หรือหมายเลขโทรศัพท์
  • ผ่าน Facebook อบต.บ้านตาล  https://bit.ly/2VhCUse
  • สายตรงนายก อบต.บ้านตาล  044-056023
  • ร้องเรียน ร้องทุกข์    https://bit.ly/3geib3H
  • ร้องเรียนการ ทุจริต  https://bit.ly/32qct6B