19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

24 เม.ย. 66

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖26 ส.ค. 65