35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24 เม.ย. 66

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลประจำปีงบประมาน พศ.2566 รอบที่ 6