5. ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

21 เม.ย. 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

เบอร์โทรศัพท์ : 044 – 056023

เบอร์โทรสาร   : 044 – 056023

Email: Bantan.BT69@gmail.com