ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 12 กิโลเมตรดูหน้า