ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

สมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีชนกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานมาหากินที่ชัยภูมิที่อุดมสมบูรณ์ และเห็นว่า ทำเลดี ปลูกพืชผักก็งอกงามดี ผู้นำชุมชนไม่ทราบนามได้ไปเชิญขุนด่านชวน ซึ่งเป็นคนที่เรียนวิชาอาคมเก่งกล้าเป็นผู้นำ

ต่อมาปี 2369 (คุณหญิงโม) ได้ออกทำศึกสมัยนั้นขุนด่านชวนได้ออกศึกกับคุณหญิงโมด้วย และได้รับชัยชนะกลับมาเจ้ากรุงเห็นความดีก็บำเหน็จความดีให้เป็นขุนหลวงชำนาญ ต่อมาก็ปกครองบ้านเมืองมาอย่างสงบสุข คนทั่วไป เรียก ขุนหลวงตาล ตั้งแต่นั้นมาและก็เป็นผู้นำชุมชน ก็เลยตั้งชุมชนว่าชุมชนบ้านตาล คนสมัยนั้นก็จะมีนามสกุลที่นิยมตั้งกันคือ ผดุงตาล พลตาล พึ่งตาล และได้เป็นตำบลบ้านตาล ทุกวันนี้