คณะผู้บริหาร

นายสุนทร อุเทนสุต
นายก อบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0934247878

นายสุนทร อุเทนสุต

นายก อบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0934247878

นายอามร ชาญศิริ
รองนายกอบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0910175115

นายอามร ชาญศิริ

รองนายกอบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0910175115

นางพรพรรณ เหล็กจีน
รองนายกอบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0903634813

นางพรพรรณ เหล็กจีน

รองนายกอบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0903634813

นางพรรณี เรืองจาบ
เลขานุการนายก อบต. บ้านตาล
เบอร์โทร : 0892832908

นางพรรณี เรืองจาบ

เลขานุการนายก อบต. บ้านตาล

เบอร์โทร : 0892832908

นางพรรณปพร ครูเกษตร
ปลัด อบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0810706271

นางพรรณปพร ครูเกษตร

ปลัด อบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0810706271