ปลัด อบต

จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ทวีชาติ
ปลัดอบต.บ้านตาล

จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ทวีชาติ

ปลัดอบต.บ้านตาล