ปลัด อบต

นางพรรณปพร ครูเกษตร
ปลัดอบต.บ้านตาล

นางพรรณปพร ครูเกษตร

ปลัดอบต.บ้านตาล