สำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์ บุคลากร
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์ บุคลากร

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

นางปิยพร เจนชัย

จนท.วิเคราะห์ ฯ

นางสาววลัย เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววลัย เรืองฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

สิบเอกยุทธนา วันไธสงค์ ย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

สิบเอกยุทธนา วันไธสงค์ ย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

นางสาวภาณุมาศ อาบสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวภาณุมาศ อาบสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุวรรณา ธาตุประกอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุวรรณา ธาตุประกอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญเที่ยง จันทร์พงษ์
นักการภารโรง

นายบุญเที่ยง จันทร์พงษ์

นักการภารโรง

นางอารมณ์ พลตาล
แม่บ้าน

นางอารมณ์ พลตาล

แม่บ้าน

นายสมชาย ทำนักตาล
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย ทำนักตาล

พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ ชาญวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ ชาญวิจิตร

พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิม ป้องจัตุรัส

พนักงานขับรถ

นายกิตติศักดิ์ พูนเกษม

ยาม

นายวรวิทย์ เขียนจัตุรัส
ยาม

นายวรวิทย์ เขียนจัตุรัส

ยาม