12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปี 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ปี2565

ปี 2566