26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

 

  • ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy