31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

25 เม.ย. 66

No Gift ปี 66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล No GiFt Policy