32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

13 ก.ค. 63

https://bantan.go.th/หน้าแรก/

Facebook อบต.บ้านตาล https://bit.ly/3dIstV2

เว็บบอร์ด อบต.บ้านตาล